Otwartość na znaki czasu

Jesteśmy nieustannie przynaglane do podejmowania nowych poszukiwań i przemyśleń w duchu Ewangelii, bedących odpowiedzią adekwatną do stale zmieniajacej się sytuacji człowieka w świecie.