XXIX Sesja Formacyjna dla Sióstr Referentek Powołaniowych

„Powiedzcie światu, że istniejecie – nowa strategia budzenia powołań” to temat przewodni XXIX Sesji Formacyjnej dla Sióstr Referentek Powołaniowych, które w dniach 22-24.04.2022 roku odbyło się w Częstochowie.

W spotkaniu wzięło udział ponad 40 sióstr z całej Polski. Z naszego Zgromadzenia uczestniczyły w nim s. Gabriela Tacica oraz s. Barbara Panfil.
Pierwsze po pandemii spotkanie twarzą w twarz dało nam wiele radości i przysporzyło okazji do wymiany doświadczeń na polu prowadzenia apostolstwa powołań. Niezwykle ubogacające były konferencje, które prowadził o. Wojciech Żmudziński SJ na temat m.in. poszukiwania tożsamości przez młode pokolenie, ewangelizacji i dialogu. Bardzo cenne były także warsztaty prowadzone przez o. Wojciecha pomagające nam rozbudzić pomysły na promowanie naszych charyzmatów oraz forum na temat sposobu bycia z młodymi animowane przez siostry z Sekcji Powołaniowej przy KWPŻZZ.

s. Barbara Panfil