"Ładowarka" dla młodzieży

Ładowarka to organizowane w diecezji opolskiej weekendowe spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. W tym roku spotkanie miało miejsce w Domu Pielgrzyma na Górze Świętej Anny w dniach 18-20.03.2022r.

Inicjatywa organizowana raz do roku przez Duszpasterstwo Młodych Diecezji Opolskiej "Ławka" zgromadziło ok. 250 młodych, w tym grono animatorów i ekipę z Centrum Duszpasterstwa Młodych. Tym razem na Ładowarkę zaproszona została również młodzież ukraińska, która schronienie przed wojną znalazła w diecezji opolskiej.

- Cieszę się z każdego młodego człowieka, który tu jest. Natomiast w naszej diecezji młodych, którzy będą bierzmowani, jest 12 tys. i wśród nich jest wielu, którzy gdyby byli na tym spotkaniu, wyjeżdżaliby dziś do domów z doświadczeniem, którego bardzo potrzebują. Szkoda, że ich tu nie ma.- mówi ks. Łukasz Knieć, diecezjalny duszpasterz młodzieży.

Towarzyszyłam w czasie wyjazdu grupie młodzieży z Raciborza. Spotkanie miało charakter modlitewno - formacyjny i pozwoliło młodzieży na doświadczenie żywego Kościoła - młodych, którzy chcą być blisko Chrystusa i dzielić się z innymi swoim doświadczeniem wiary.

W niedzielę Mszy św. przewodniczył bp Andrzej Czaja. To w jego obecności młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania dokonała ważnych wyborów. Najmłodsi odnowili przyrzeczenia chrzcielne. Ci, którzy są na drugim roku przygotowań, wybrali Kościół jako miejsce wzrastania z Panem Jezusem. Z kolei najstarsi obrali Pana Jezusa jako najwyższy autorytet swojego życia.

s. Barbara Panfil SSpS

źródło: https://opole.gosc.pl/doc/7417897.Panie-Jezu-Tobie-zawierzam-moje-zycie