Bierzmowanie Niesłyszących w klasztorze Annuntiata w RaciborzU

W niedzielę 22 maja 2022 r. o godz. 12.00 w klasztorze Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu miała miejsce niecodzienna uroczystość – bierzmowanie uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.

Bierzmowania 10 młodym wychowankom z Ośrodka udzielił, za specjalnym pozwoleniem biskupa diecezji opolskiej - katecheta z Ośrodka, diecezjalny duszpasterz Niesłyszących ks. Andrzej Morawiec. Do przyjęcia tego sakramentu młodzież została przygotowana przez dwie siostry katechetki z naszego Zgromadzenia: S. Monikę Polok i s. Barbarę Panfil. Uczniowie pochodzą z różnych miejscowości i parafii. Większość jednak z nich pochodzi z Raciborza.

Sama uroczystość była bardzo wzruszająca, piękna. Młodzież i ich rodziny oraz świadkowie bierzmowania byli pod wrażeniem przygotowania i przebiegu tej uroczystości. Kaplica klasztorna przystrojona piękną dekoracją i kwiatami robiła wrażenie już przy wejściu do niej. Wszystkie teksty mszy świętej, liturgii bierzmowania i pieśni były wyświetlane na ekranie. Niedosłyszący, czy niesłyszący mogli odczytać podawane im teksty. Młodzi kandydaci do bierzmowania próbowali nawet włączyć się do śpiewu. S. Monika tłumaczyła wszystko na język migowy.

Ks. Andrzej Morawiec bardzo pięknie, za pomocą prezentacji multimedialnej, objaśnił na kazaniu czytanie liturgiczne o owocach Ducha Świętego. Skorzystali z tego nie tylko młodzi, ale z całą pewnością wszyscy obecni na tej uroczystości. Na zakończenie były podziękowania i wspólne zdjęcia.

s. Monika Polok SSpS