"Nie wolno nam popaść w lęk, zasmucenie, przygnębienie ani w marudzenie..."

W sobotę 28 maja 2022 roku odbyła się Pielgrzymka Osób Konsekrowanych do sanktuarium św. Anny na Górze Świętej Anny.

W pielgrzymce wzięło udział ponad 200 sióstr z diecezji gliwickiej i opolskiej. Licznie obecne były także siostry michalitki świętujące 150. rocznicę urodzin swojej współzałożycielki, czcigodnej służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek, która na kalwaryjskich dróżkach wokół sanktuarium odkrywała wolę Bożą odnośnie jej powołania.

W pielgrzymce wzięły udział także siostry z naszego Domu Prowincjalnego w Raciborzu. Mszy Świętej przewodniczył ordynariusz diecezji gliwickiej bp Jan Kopiec, który świętuje w tym roku 50-lecie święceń kapłańskich.

  • Wniebowstąpienie Pana Jezusa jest dla nas zawsze bardzo optymistycznym znakiem. Po wszystkich przeżytych etapach naszego zbawienia: spoglądaliśmy na Chrystusa, któremu tylu się sprzeciwiało, towarzyszyliśmy na drodze Jego krzyża, aby ofiarować się za nas, za nasze zbawienie, radowaliśmy się Jego zmartwychwstaniem, a dzisiaj Wniebowstąpienie to uwieńczenie, a równocześnie wskazanie, że nasza ojczyzna jest tam, dokąd On sam wstąpił - powiedział biskup gliwicki Jan Kopiec, rozpoczynając Mszę św. w wypełnionej przez siostry w habitach rożnego koloru annogórskiej bazylice.
  • Homilię wygłosił ks. bp Andrzej Czaja - ordynariusz diecezji opolskiej. Po Mszy św. siostry michalitki odmówiły nieszpory na dróżkach kalwaryjskich w Porębie, bo właśnie na annogórskiej kalwarii m. Anna Kaworek w kryzysowym momencie swego powołania poznała wolę Bożą, by pozostać w dopiero tworzącym się zgromadzeniu i służyć najbiedniejszym dzieciom, młodzieży i chorym. Pielgrzymka sióstr zakończyła się nabożeństwem majowym w grocie lurdzkiej.

s. Jolanta Radomyska SSpS

jolanta2