I Kongres Różańcowy

Rok 2022 w Diecezji Ełckiej jest rokiem I Kongresu Różańcowego pod hasłem „Odmawiajcie Różaniec”.

Ma on miejsce w roku dziękczynienia za 30 lat istnienia tej Diecezji. Program Kongresu był bogaty w wydarzenia i prowadził przez kolejne stacje kongresowe. Obejmował cztery stacje: 28 maja w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Krasnymborze – Stacja Dorosłych; 29 maja diecezjalny I Kongres Różańcowy przeżywany był we wszystkich parafiach diecezji; 4 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej odbyła się Stacja Dziecięca Kongresu, a 11 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Ełku – Stacja Młodzieżowa.

W Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w niedzielę 29 maja całą wspólnotą włączyłyśmy się w prowadzenie nabożeństwa różańcowego w kościele parafialnym a 11 czerwca wraz z grupą młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i ze szkół średnich wraz z księdzem wikariuszem, z całym autokarem młodzieży wyruszyliśmy do Ełku na spotkanie.

Cel I Kongresu Różańcowego wyjaśnił biskup ełcki Jerzy Mazur, podkreślając: „Pragniemy, by nastąpiło ożywienie nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca, działalności środowisk różańcowych i zainicjowanie nowych wspólnot, a także promowanie i odkrywanie tego skarbu, jakim jest Różaniec”. Wierzymy, że I Kongres Różańcowy będzie inspiracją dla nas wszystkich do gorliwej modlitwy różańcowej w powierzanych nam intencjach oraz przyczyni się do uświęcania nas i ludzi, z którymi współpracujemy i żyjemy.

s. Eliza Szyprowska SSpS