Pierwsza Komunia

Już gościsz Jezu w sercu mym, dzień ten jest szczęścia mego dniem...

29 maja był dniem ogromnej radości dla dziesięciorga dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, które po okresie przygotowania przystąpiły do I-szej komunii świętej podczas Mszy Świętej sprawowanej w kaplicy klasztoru Annuntiata.

W radości dzieci uczestniczyli także ich rodzice i krewni oraz dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy z Ośrodka. Przed końcowym błogosławieństwem, dzieci pięknie podziękowały Jezusowi, rodzicom, katechetom i gościom w dziękczynnej modlitwie – miganej i śpiewanej.

s. Barbara Panfil SSpS