By być ubogimi w duchu i prawdzie…

Jezus Chrystus stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić (por. 2 Kor 8, 9). Wartość i piękno naśladowania Chrystusa ubogiego siostry w ślubach czasowych mogły jeszcze bardziej zgłębić podczas corocznego europejskiego spotkania juniorystek, które odbyło się w dniach 25-30 lipca 2022 r. w Berlinie.

Życie zakonne zawsze było określane jako „szkoła Chrystusa”, w której można uczyć się Chrystusa ubogiego, posłusznego i dziewiczego. W tym roku to właśnie ślub ubóstwa był tematem przewodnim spotkania, które dla sióstr w ślubach czasowych poprowadziła s. Anna Damas SSpS. Na spotkanie przyjechało 8 sióstr juniorystek z Austrii, Niemiec, Słowacji, Polski oraz Anglii, którym towarzyszyły również siostry odpowiedzialne za ich formację.

Fragment Konstytucji Zgromadzenia wyraźnie podkreśla, iż „nasze życie w ubóstwie nabiera głębszego sensu i wartości, jeśli prowadzi nas do ubóstwa w duchu, w którym uczymy się akceptować naszą zależność od Boga”. Zajęcia poprowadzone przez s. Annę skłoniły do refleksji nad własnym ubóstwem, nie tylko materialnym, ale także duchowym. Nie zabrakło również czasu na wymianę doświadczeń i refleksji między uczestniczkami spotkania. Poza wykładami i warsztatami, siostry miały możliwość zwiedzenia Berlina. Tzw. „street retreat”, czyli rekolekcje uliczne, były okazją do poznania różnorodności i międzykulturowości osób mieszkających w tym mieście, a przede wszystkim – sposobnością do ewangelizowania. Siostry odwiedziły również wspólnotę sióstr misyjnych, posługujących w Berlinie. Był to czas pełen niespodzianek oraz głębokiej radości.

Jako osoby konsekrowane mamy wiernie naśladować Jezusa Chrystusa. Naśladowanie Go na drodze rad ewangelicznych wymaga szczególnego poddania się działaniu Ducha Świętego, dlatego razem ze św. o. Arnoldem Janssenem „prośmy Ducha Świętego, Ojca ubogich, o łaskę wiernego naśladowania Chrystusa. Prośmy Go, by pozwolił nam szczerze ukochać cnotę ubóstwa, by oderwał nasze serca od rzeczy tego świata, by skierował wszystkie nasze pragnienia na dobra wieczne”. Amen.

s. Agnieszka Królikowska SSpS