Wędrując z wdzięcznością

Każdego roku z wielu zakątków naszej ojczyzny na Jasną Górę zmierzają pielgrzymi, aby powierzać swoje życie Bogu podczas tych wyjątkowych rekolekcji w drodze.

W tym roku wśród pielgrzymów diecezji opolskiej były trzy nasze siostry: Elżbieta, Aldona i Barbara. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Jubileuszową wdzięczność i ufność niesiemy do Matki” i bardzo pięknie oddaje ono to, co jest doświadczeniem pielgrzymów przez te kilka dni wędrowania. Był to czas radości i wdzięczności Bogu za łaskę uczestnictwa w pielgrzymce, za dar doświadczania Bożej i ludzkiej życzliwości. Na pielgrzymce tych gestów dobroci, życzliwości otrzymaliśmy bardzo wiele – podany kubek wody, uśmiech, pomachanie ręką, podanie czegoś do zjedzenia, zabranie pielgrzymów na nocleg – był to wyjątkowy czas.

Pielgrzymka w szczególny sposób uczy nas także, że każdy najmniejszy krok, każdy najmniejszy gest ma znaczenie. Tych kroków potrzeba wiele, aby osiągnąć cel, aby dojść do Jasnej Góry, ale każdy jednej, który uczynimy przybliża nas do tego celu. Tak samo w naszym życiu duchowym – każde nasze staranie, każdy gest jest ważny i potrzebny, by przybliżać nas do Boga. Wędrując w pielgrzymce nasze siostry miały też okazję podzielić się z pątnikami swoim świadectwem życia zakonnego. s. Aldona, która wyruszyła na szlak wraz z grupą podopiecznych i wolontariuszy „Domu Nadziei” dzieliła się świadectwem swej posługi jako jałmużnik biskupa. s. Barbara opowiadała o swoim doświadczeniu posługi misyjnej na Filipinach. Bogu niech będą dzięki ze ten czas. Za każdego brata i siostrę pielgrzymującego razem z nami fizycznie i duchowo. Za każdy gest dobroci i miłości.

s. Barbara Panfil SSpS