Światowy Dzień Misyjny 2022

"Tak jak „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»” (1 Kor 12, 3), tak też żaden chrześcijanin nie może dawać pełnego i autentycznego świadectwa o Chrystusie Panu bez natchnienia i pomocy Ducha Świętego." (orędzie papieża na światowy dzień misyjny 2022)

Jak Służebnice Ducha Świętego, jesteśmy świadkami Jezusa Zmartwychwstałego wszędzie tam, gdzie Duch Święty nas posyła umacniając nas, dając odwagę i mądrość do świadczenia o nim. Duch Święty "odgrywa fundamentalną rolę w życiu misyjnym", ponieważ jest "niewyczerpanym Bożym źródłem nowej energii i radości dzielenia się życiem Chrystusa z innymi".

Dziś w Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna także Tydzień Misyjny, stajemy przed Bogiem z wdzięcznością za dar misyjnego zaproszenia, które kieruje do każdego ochrzczonego. "Każdy ochrzczony jest powołany do misji w Kościele i z mandatu Kościoła – misja jest więc realizowana razem, a nie indywidualnie, w komunii ze wspólnotą kościelną, a nie z własnej inicjatywy." - dlatego też dziś w sposób szczególny celebrujemy tę komunię radości i jedności z tymi wszystkimi, którzy z zaangażowaniem włączają się w dzieło misyjne Kościoła. Dziękujemy naszym współpracownikom i dobrodziejom, za to, że wsłuchując się w głos Boży, wypełniają misję ewangeliczną w swojej codzienności. Dziś obejmujemy Was wszystkich naszą serdeczną modlitwą i prosimy o nią zwłaszcza dla naszych misjonarek i misjonarzy pracujących w najdalszych zakątkach świata. 

Przed nami cały tydzień bogaty w misyjne treści. Zechciejmy zaczerpnąć dla siebie jak najwięcej, by Duch Święty obudził w nas pragnienie wychodzenia poza znane nam miejsca, aby dawać świadectwo i nieść Dobrą Nowinę do tych, którzy jeszcze nie słyszeli o miłości Jezusa, badź jej w dostateczny sposób nie poznali.

Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2022