SPOTKANIE MISJONARZY I MISJONAREK

W dniach 6-9 lipca odbył się w Pieniężnie doroczny zjazd misjonarzy i misjonarek przebywających na urlopie w Polsce.

Wzięło w nim udział 71 werbistów i Sióstr Służebnic Ducha Świętego, którzy pracują w 26 krajach. Zostało poruszonych wiele kwestii dotyczących kościoła misyjnego w Polsce. Ojciec Sylwester Grabowski, prowincjał werbistów i s. Dominika Jasińska, radna prowincjalna SSpS omówili najważniejsze sprawy dotyczące obu Zgromadzeń oraz zmian, jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich 3 lat oraz przyszłych wyzwań i planów, jakie stoją przed nami.

Bezpośrednio po Mszy św. rozpoczynającej spotkanie, w kościele seminaryjnym otwarto wystawę o akcji #WodaDlaAfryki. Ideę akcji przybliżył o. Marian Schwark SVD, misjonarz w Togo. Dzięki jego działalności i współpracy z Referatem Misyjnym, udało się do tej pory uruchomić 31 studni głębinowych w Togo. Ponadto zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć nowości w Muzeum Misyjno-Etnograficznych, czy uczestniczyć w pokazie najnowszych filmów misyjnych. Wielu skorzystało także na wykładzie o. Andrzeja Danilewicza dotyczącym tego, w jaki sposób robić dobre zdjęcia.