Modlitwa

„Niech wasze serca będą jak ołtarz, z którego bez przerwy wznosi się do Boga dziękczynna ofiara”.
św. Arnold Janssen

Czytaj więcej

Animacja misyjna

„Błogosławieni, którzy nie lękają się opuszczenia kraju ojczystego, bliskich , prowadzenia życia wśród tysiącznych ofiar i wyrzeczeń, a wszystko po to, aby zdobyć dusze dla Chrystusa. Jakież to głośne kazanie: szerzenie Królestwa Chrystusowego dla tak wielu, którzy nie myślą wcale o wieczności, którzy żyją, jakby mieli tu pozostać na zawsze! A przecież na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami. Pobyt tutaj trwa krótko. Trzeba swe cenne życie poświęcić,
by zdobyć najwyższe dobro”. św. Arnold Janssen

Czytaj dalej.

Życie codzienne

Gdy się żyje we wspólnocie, nie rzeczy nadzwyczajne, ale zwyczajne są najlepsze”.
św. Arnold Janssen

Czytaj dalej.

Praca pastoralna

Nie pragnę niczego więcej nad to, by z łaską Bożą być najmniejszą i ofiarować siebie dla dzieła rozkrzewienia wiary”.
bł. Matka Józefa

Czytaj dalej.

Chorzy i ubodzy

„Miłości i zaufania nie można zdobyć siłą, lecz trzeba je pozyskać z pomocą Bożą przez odpowiednie postępowanie. Ludzkie serce jest niezwykłe, nie da się go zdobyć inaczej, jak tylko przez miłość, uprzejmość i zrozumienie” .
św. Arnold Janssen

Czytaj dalej.

Służba Słowu Bożemu

„Służymy Słowu Bożemu przez pomoc w wychowaniu religijnym, przez katechezy, spotkania modlitewne, rekolekcje oraz inne posługi pastoralne” (Konstytucje 107, 1).

Czytaj dalej.