Życie codzienne

Gdy się żyje we wspólnocie, nie rzeczy nadzwyczajne, ale zwyczajne są najlepsze”.
św. Arnold Janssen

„Żyjąc w misyjnym Zgromadzeniu zakonnym staramy się o to, aby miłość Boża uwidoczniała się w naszym życiu i w posłudze. Jako wspólnota sióstr różnych narodów i języków, stajemy się żywym znakiem jedności i różnorodności Kościoła” (Konstytucje SSpS).
Łączy nas szczera siostrzana miłość. Różnorodność pod względem pochodzenia, narodowości, charakteru i wieku współsióstr stwarza okazję poznania bogactwa wielorakich darów Ducha Świętego. Szanujemy, wspomagamy i zachęcamy się nawzajem, okazujemy zainteresowanie dla życia i działalności sióstr, dzieląc z nimi radość i cierpienie. Pełne miłości wzajemne zaufanie powinno charakteryzować naszą wspólnotę i objawiać obecność Ducha Miłość wśród nas.
Przez zachowanie trzech rad ewangelicznych pogłębia się nasze zjednoczenie z Chrystusem o wzrasta gotowość służenia Mu. W radach ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa działa miłość, która przynagla nas do coraz pełniejszego oddania się. W realizowaniu tej miłości nigdy nie jesteśmy u celu, lecz zawsze w drodze. Odwagę, wytrwanie i radość na tej drodze czerpiemy z uszczęśliwiającej obecności Pana i z kierownictwa Jego Ducha. Wiemy, że nie idziemy same, lecz towarzyszy nam wspólnota sióstr zdążających do tego samego celu.

Komunikanty i Hostie

komunikantyTradycja wypieku komunikantów i hostii w raciborskim klasztorze Annuntiata sięga 1945r. i trwa do dnia dzisiejszego. Jest jedną z codziennych czynności, jaką wykonują siostry. Początkowo wypieku dokonywano na bardzo prostych urządzeniach, zwanych żelazkami. Komunikanty wycinano ręcznie. Dopiero od 1953r. zaczęto używać pieców elektrycznych oraz maszyn do wykrajania hostii. Obecnie pracownia wykorzystuje cztery piece elektryczne oraz wykrajarkę komunikantów. Przy wypieku na ogół zatrudnione były dwie siostry, a od kilkunastu lat przy hostiach pracują też osoby świeckie.
By mógł powstać mały opłatek, który podczas Eucharystycznej Ofiary stanie się Ciałem Chrystusa, potrzeba wykonać wiele czynności. Ciasto wyrabia się z czystej mąki oraz wody, następnie wlewa się do elektrycznych pieców, które swoim wyglądem przypominają gofrownicę, ale są pokaźniejszych gabarytów. Wypieczone formy koła układamy w specjalnym pomieszczeniu z nawilżonym powietrzem na pułkach, czekając aż nieco zmiękną, a następnie umieszczamy na wykrajarce, która służy nam do uzyskania krążków hostii lub komunikantów. Ostatnią czynnością jest sortowanie oraz pakowanie.
W okresie przedświątecznym dysponujemy również opłatkami wigilijnymi.
Podczas pracy sióstr płynie nieustanna modlitwa, która ogarnia wszystkich do których mówi Jezus: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało, [wydane] za życie świata”. (J 6,51)
Odpowiedzialną za pracownię wypieku komunikantów i hostii jest s. Angelika Witala
Zapraszamy grupy zorganizowane, wycieczki szkolne, a także osoby indywidualne do zwiedzania pracowni i przyglądnięcia się procesowi powstawania komunikantów.