Animacja misyjna

„Błogosławieni, którzy nie lękają się opuszczenia kraju ojczystego, bliskich , prowadzenia życia wśród tysiącznych ofiar i wyrzeczeń, a wszystko po to, aby zdobyć dusze dla Chrystusa. Jakież to głośne kazanie: szerzenie Królestwa Chrystusowego dla tak wielu, którzy nie myślą wcale o wieczności, którzy żyją, jakby mieli tu pozostać na zawsze! A przecież na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami. Pobyt tutaj trwa krótko. Trzeba swe cenne życie poświęcić,
by zdobyć najwyższe dobro”. św. Arnold Janssen

„Gdziekolwiek żyjemy i pracujemy, jesteśmy świadome swego powołania jako misjonarki. Angażujemy się w rozbudzanie i ożywianie misyjnej odpowiedzialności za Kościół powszechny” (Konstytucje SSpS 104).


Jesteśmy misjonarkami, a więc każda siostra, każda z nas jest odpowiedzialna, by szerzyć ideę misji i wspierać ewangelizację wszędzie tam, gdzie jest, gdzie Pan Bóg ją posłał. Tam jest jej posługa misyjna, by żyć charyzmatem naszego Założyciela św. Arnolda Janssena: „aby wszyscy ludzie poznali, miłowali i uwielbiali wszechmoc Boga Ojca, mądrość Boga Syna i miłość Ducha Świętego”.
A nasza działalność misyjna tutaj w Polsce jest bardzo szeroka, by animować, kształtować postawy otwartości na potrzeby Kościoła. Wspaniałą pracę wykonują nasze siostry katechetki w bezpośredniej pracy z dziećmi jak i ich rodzicami. Już w tych małych, niewinnych sercach można zasiać „misyjne” ziarenka. Dzieci z radością i z zainteresowaniem pochłaniają każde słowo, czy świadectwo katechetki, zaproszonego misjonarza, misjonarki. A w realizację dzieła Kolędników Misyjnych dzieci, które pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych, są angażowani także i parafianie.
Praca z młodzieżą, z grupami misyjnymi, z grupami przy parafiach poprzez rekolekcje, spotkania modlitewne czy rekreacyjne wzbudza zapał misyjny i zbliża do Trójjedynego Boga. Naszą misję spełniamy poprzez rekolekcje organizowane w naszych domach zakonnych i propagowanie materiałów misyjnych wszędzie tam dokąd się udajemy.
Prowadzimy korespondencję z przyjaciółmi i dobroczyńcami misji, którzy otwierają swoje serca, by wspierać misje. Dzielimy się z nimi wiadomościami ze świata misyjnego poprzez dostarczanie czy wysyłanie miesięcznika „Misjonarz”.
Misyjny entuzjazm rozbudzamy w sposób szczególny w miesiącu misyjnym październiku. Do zaproszonych parafii przygotowujemy oprawę liturgiczną, homilię, śpiewy oraz materiały misyjne, które przybliżają misyjność Kościoła.
Animacja Misyjna – wiąże się z pogłębieniem świadomości misyjnej wszystkich, którzy żyją pośród nas oraz do których jesteśmy posłane. Przybiera ona bardzo różne formy, są to: spotkania, rekolekcje powołaniowe, czuwania, katechezy, wyjazdy do parafii i szkół, festyny misyjne, wyjazdy na Tydzień Misyjny, rozprowadzanie materiałów misyjnych oraz pisanie artykułów do prasy, czy mediów społecznościowych.
Przeniknięte duchem Ewangelii i ożywione Bożą miłością, zabiegamy o to, aby ludzie doświadczali uświęcającej obecności Ducha Świętego w świecie.
Jesteśmy otwarte na zaproszenia księży, różnych wspólnot i grup, szkół do dzielenia się naszym misyjnym doświadczeniem charyzmatem oraz posłannictwem.

Muzeum Misyjne

Jest dziełem, które powstało w naszym klasztorze w Raciborzu. Zgromadzone eksponaty były przywożone przez siostry misjonarki z całego świata, które wracały do Polski, bądź przyjeżdżały do kraju na wakacyjny odpoczynek. Zwiedzanie muzeum jest okazją, by przyjrzeć się innej kulturze, wierzeniom, zwyczajom i tradycjom ludzi, wśród których żyją i pracują nasze siostry. Można też poznać różne stroje i ubiory, przedmioty religijne i codziennego użytku oraz różne inne pamiątki, wykonane ręcznie przez miejscowych ludzi. Jest także okazja do rozmowy z misjonarkami, które dzielą się swoim wieloletnim doświadczeniem pracy na misjach.

Zapraszamy do odwiedzania naszego muzeum grupy parafialne, klasy szkolne, dzieci i młodzież. Możliwość zwiedzania po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:

s. Anna Gancarczyk
tel. 32 415 50 51
kom: 783 418 151.