Misyjna Wspólnota Ducha Świętego

Jesteśmy wspólnotą osób duchowo zjednoczonych ze Zgromadzeniem Misyjnym Sióstr Służebnic Ducha Świętego a także z pozostałymi dwoma Zgromadzeniami Misyjnymi założonymi przez św. Arnolda Janssena: Zgromadzeniem Słowa Bożego (Księża Werbiści) oraz Zgromadzeniem Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji, tworząc duchową Rodzinę Arnoldową. Żyjąc według wskazań Ewangelii, a także w duchu Świętego Ojca Arnolda, poddajemy się szczególnemu działaniu Ducha Świętego, czcząc Go całym naszym życiem, i troszczymy się o to, by Królestwo Boże rozszerzało się w naszych środowiskach i po całym świecie.

W jaki sposób pragniemy żyć?

• kształtujemy nasze życie według wymagań chrztu świętego i bierzmowania;
• czcimy i prosimy Ducha Świętego, by prowadził nas i cały Kościół do pełni życia Bożego;
• otwieramy się na potrzeby ludzi, zarówno bliskich jak i dalekich (kraje misyjne), by wszyscy poznali Ewangelię i naśladowali Chrystusa;
• w konkretny sposób poprzez modlitwę, ofiary duchowe i materialne oraz inne formy współpracy wspieramy posługę misyjną Kościoła a zwłaszcza Rodziny Arnoldowej.
Pragniemy, by nasze życie było oparte o świadome przeżywanie prawdy, że Trójjedyny Bóg mieszka i działa w naszych sercach a poprzez nas pragnie działać w świecie.

W Polsce:

• siedziba Wspólnoty znajduje się w Domu Prowincjalnym Sióstr Misyjnych Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu.
• w Raciborzu odbywają się raz w miesiącu regularne spotkania,
• organizowane są rekolekcje
• pielgrzymki autokarowe
• 2-3 razy w roku do wszystkich członków wysyłane są listy.

Zgromadzenie Sióstr modli się za żywych i zmarłych członków Wspólnoty, w ich intencjach są odprawiane specjalne Msze święte.
Do wspólnoty można także przynależeć poprzez włączenie się w ducha i modlitwę, kontaktując się jedynie listownie:

Czy nie chciałbyś/chciałabyś i Ty dołączyć się do międzynarodowej grupy zjednoczonej w tym duchu w ponad 20 krajach świata?
Coraz bardziej potrzeba jednoczenia sił i wypraszania Ducha Świętego dla świata, dla dzieła misyjnego, dla nas samych. Musimy iść razem, jednoczyć wołanie!

ZAPRASZAMY
s. Aleksandra Huf SSpS

Kontakt
s. Aleksandra Huf
ul. Wspólna 45
05-070 Sulejówek
tel. 22/ 783 27 49 kom 66 34 34 255
e-mail: aleksandra_huf@wp.pl