Europejski Wolontariat Misyjny - Mission beyond Borders MBB
Mission Beyond Borders (MBB) to 3-6 miesięczny europejski projekt wolontariatu misyjnego wśród uchodźców żyjących w Europie.
MBB LogoMission beyond Borders MBB - Misja ponad granicami 

EUROPEJSKI WOLONTARIAT MISYJNY

- Czy marzysz o solidarnej Europie i chciałabyś mieć w tym swój udział?
- Czy chcesz poznać ludzi z innych kultur i wspólnie z nimi pracować?
- Czy chcesz służyć swoimi talentami i doświadczeniem oraz zaangażować się w służbę dla uchodźców?
- Czy jesteś gotowa wyjść poza granice własnego środowiska?
- Czy chcesz dzielić się swoją wiarą i razem z innymi żyć Ewangelią?
Jeśli tak, to MBB może być czymś dla Ciebie!
 
 
Projekt ten zawiera:
- przygotowanie i podsumowanie odbywające się w europejskiej grupie wolontariuszy;
- w miejscu odbywania wolontariatu projekt ten odbywa się we współpracy z Siostrami Misyjnymi Służebnicami Ducha Świętego oraz z Ojcami Jezuitami.
Projekt MBB broni wspólnej Europy, która jest świadoma swej chrześcijańskiej odpowiedzialności.
 
 
 
 
MIEJSCE PRACY I POSŁUGI WOLONTARIUSZY:
Miejsca, gdzie planowany jest wolontariat misyjny wśród uchodźców, leżą na peryferiach Europy i tam razem z Siostrami Służebnicami Ducha Świętego oraz oo. Jezuitami pracującymi w projekcie „Posługa dla Uchodźców” (JRS) młodzi współpracują:
 
- Grecja, Ateny - praca w "Domach dla Uchodźców" i w miejscach,gdzie tymczasowo przebywają na obrzeżach Aten;
- Ukraina; praca w domu dla Uchodźców;
- Macedonia - współpraca w ośrodku oo. Jezuitów dla nielietnich uchodźców przebywających bez opieki;
- Serbia - współpraca w ośrodku oo. Jezuitów dla nieletnich uchodźców przebywających bez opieki;
- Portugalia/Lizbona - Pomoc uchodźcom w ich życiu codziennym;
- Włochy/Rzym - Pomoc w Domu dla Kobiet w Rzymie prowadzonym przez oo. Jezuitów;
- Hiszpania/Madryt - Pomoc w Caritas;
- Niemcy/Frankfurt;
 
 
 
 
 
 
wymaganiaWYMAGANIA:
- ukończona szkoła zawodowa lub studenci, którzy już przebywali na wolontariacie w innym krajach;
- wiek: 21 – 35 lat;
- dobra znajomość języka angielskiego lub/i w razie potrzeby język kraju docelowego;
- doświadczenie pracy lub praktyk w dziedzinie pedagogicznej, szczególnie w pracy z uchodźcami;
- zdolność i zgoda na prosty styl życia oraz umiejętność pracy i życia we wspólnocie;
- dyspozycyjność i otwartość na pomoc w bardzo prostych, codziennych pracach
oraz umiejętność dopasowywania się do zmieniających się warunków pracy i życia;
                                           - gotowość do pracy i refleksji w grupie;
                                           - dobre zdrowie fizyczne i psychiczne;
                                           - gotowość wejścia w problemy uchodźców i zrozumienia przyczyn ich sytuacji, jak również gotowość konfrontacji ze skutkami (np. traumy);
                                           - otwartość na wartości i pytania związane z innymi kulturami;
                                           - gotowość na minimum 3-miesięczne zaangażowanie w wolontariat misyjny.
                                           - gotowość do współpracy podczas seminariów przygotowujących do wyjazdu i reflektujących pobyt na wolontariacie, szczególnie gotowość do                                                     dzielenia się własnym doświadczeniem.
 
 
 
FINANSE
FINANSE:
MBB nie jest finansowana przez państwo. Wolontariusze sami muszą pokryć wszelkie koszty.
Część opłat przejmuje Zgromadzenie Sióstr Służebnic Ducha Świętego.
Można również samemu zadbać o wsparcie i pomoc prywatnych dobroczyńców.
 
Wolontariusz finansuje:
- koszty przejazdu na seminaria przygotowujące oraz po powrocie z wolontariatu.
(seminaria odbywają się w różnych krajach Europy w zależności od tego, skąd pochodzi większość chętnych do wolontariatu);
                                           - koszty podróży na miejsce wolontariatu;
                                           - ubezpieczenie poza granicami kraju;
                                           - koszty utrzymania podczas wolontariatu.
 
                                          Siostry Służebnice Ducha Świętego finansują:
                                          - koszty pobytu na seminariach przygotowawczych i po powrocie (pobyt, żywność, wykładowcy);
                                          - towarzyszenie w czasie przygotowania i podczas wolontariatu.
 
 
 
pROGRAM
PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG WOLONTARIATU:
Przygotowanie do „Misji ponad granicami” obejmuje dwa seminaria.
Wolontariusze mogą wybrać z proponowanych terminów:
 
a) 14-dniowe seminarium w grupie europejskiej w j. angielskim.
Treści dotyczą wiedzy o uchodźcach i krajach ich pochodzenia, o traumach, o wyzwaniach w pracy
z uchodźcami, psychohigiena.
 
                                          Terminy do wyboru:
                                          07.07. – 11.07.2020 Steyl/Holandia (Rozpoczęcie o godz 19.00 a zakończenie o 11.00 obiadem)
                                          12.02 – 15.02.2021 Hiszpania lub Austria
                                          13.07 -17.07.2021 Steyl/Holandia
 
                                          b) seminarium weekendowe w kraju ojczystym w jednym z klasztorów Sióstr Służebnic Ducha Świętego.
                                          Celem tego spotkania jest poznanie życia oraz duchowości sióstr. 
                                          Podczas trwania wolontariatu uczestnicy będą mieli możliwość kontaktu z siostrą z kraju ojczystego,
                                          a także z odpowiedzialną za projekt i z osobą odpowiedzialną z Niemiec.
                                          Po zakończonym wolontariacie uczestnicy są zobowiązani uczestniczyć w 3-dniowym seminarium w grupie europejskiej.
                                          Będzie to forma refleksji nad przeżytym czasem, radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami, a także własnym wkładem w tworzenie                         
                                          otwartej braterskiej Europy.
                                        
 
 
 
kontaktKONTAKT:
Jeśli jesteś zainteresowana wolontariatem misyjnym wśród uchodźców „Mission Beyond Borders – MBB”,
prosimy o zgłoszenie mailowe lub telefoniczne:
s. Jolanta Gołkowska SSpS 
tel: 048 690 253 695
 
 
Poślij życiorys i podanie oraz wypełnij formularz, który znajduje się tutaj
Następnie zostaniesz zaproszona na rozmowę osobistą z siostrą odpowiedzialną za projekt MBB, abyśmy mogły się wzajemnie poznać i ustalić szczegóły.
Miejsce wolontariatu pozostaje do ustalenia i zależy od możliwości w danym miejscu, jak też od czasowych możliwości wolontariusza.
Nie może jednak być krótszy niż trzy miesiące.
 
ŚWIADECTWA:
Zapraszamy do lektury listów wolontariuszek z Aten:
Azja i Oceania
Afryka
Ameryka
Europa