Charyzmat i duchowość naszego Zgromadzenia

Podstawą żywotności naszego powołania misyjnego jest wiara w Trójjedynego Boga, który mieszka w naszych sercach. Indywidualnie i jako wspólnota powinnyśmy uwielbiać Boga w Trójcy Jedynego, czyniąc co w naszej mocy, aby przez wszystkich ludzi był poznany, miłowany i uwielbiany. Jako Służebnice Ducha Świętego w szczególny sposób miłujemy i uwielbiamy Ducha Świętego, poprzez którego miłość Boża rozlana jest w naszych sercach. Duch Święty pragnie przekształcać nas, przenikać naszą modlitwę i działanie, uzdalniać nas do poświęcenia siebie i wycisnąć swoje znamię na naszych wspólnotach. Jeżeli otworzymy się na Ducha Świętego i pozwolimy Mu działać w nas, wówczas damy świadectwo Jego obecności w świecie. Przynaglone miłością ku Niemu wytężamy swoje siły, aby również inni coraz głębiej poznawali Jego działanie w Bożym planie zbawienia, aby miłowali Go i Nim żyli.

Czytaj dalej.
Głoszenie Dobrej Nowiny

Stanowi nasze pierwszorzędne zadanie. Przyczyniamy się do rozkrzewiania Dobrej Nowiny przede wszystkim tam, gdzie jej jeszcze nie głoszono lub głoszono ją w sposób niewystarczający.

Rady Ewangeliczne

Przez publiczne śluby Bogu poświęconej czystości, ewangelicznego ubóstwa i apostolskiego połuszeństwa odpowiadamy na Jego wezwanie i oddajemy się na własność nade wszystko umiłowanemu Bogu.

Otwartość na znaki czasu

Jesteśmy nieustannie przynaglane do podejmowania nowych poszukiwań i przemyśleń w duchu Ewangelii, bedących odpowiedzią adekwatną do stale zmieniajacej się sytuacji człowieka w świecie.

Międzynarodowość

Różnorodność pod względem pochodzenia, narodowości, charakteru i wieku współsióstr stwarza okazję do poznania bogactwa wielorakich darów Ducha Świętego.