Powołanie

Powołanie to pewien zamiar Boga, jaki ma względem każdego człowieka.

Życie każdego z nas ma konkretny, określony cel, który jest już realizowany. Trzeba jedynie nam go odkryć. Pomocą w rozeznawaniu powołania i podjęciu życiowej decyzji osobie pragnącej wstąpić do naszego Zgromadzenia, mogą stać się indywidualne rekolekcje w jednym z naszych zakonnych domów, tzw. „Tydzień”.

W czasie tego tygodnia, kandydatka włącza się w modlitwę i pracę apostolską sióstr, dzięki czemu może doświadczyć życia zakonnego i zbliżyć się do charyzmatu Zgromadzenia. Czas ten sprzyja refleksji nad tajemnicą powołania czynioną w świetle Słowa Bożego, pod kierunkiem jednej z sióstr/mistrzyni postulatu. Jest to błogosławiony czas pytań ale i trwania przy Panu.

Przez cały rok zapraszamy również na indywidualne skupienia, odwiedziny połączone z rozmową, poznaniem charyzmatu oraz duchowości Zgromadzenia.
Kontakt i informacje:
s. Sławomira Sypek
adres e-mailowy: slawka.s@interia.pl
tel: 609 279 947